Solienlac.net.vn hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp

 • Chức năng:
 • 1. Hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp;
 • 2. Giúp các nhà quản trị dễ dàng quản lý thị trường và khách hàng;
 • 3. Gửi tin SMS giúp khách hàng và đối tác kịp thời cập nhật thông tin hữu ích;
 • 4. Tạo kênh giao tiếp hiệu quả giữa doanh nghiệp-đối tác-khách hàng;
 • 5. Lưu trữ và tra cứu dễ dàng các thông tin doanh nghiệp và thị trường.v.v…
 • Ưu điểm:
 • 1. Miễn phí thiết kế hệ thống sổ LLĐT và sử dụng dễ dàng qua Internet;
 • 2. Không phải đầu tư, không cần cài đặt, chỉ cần 01 máy tính kết nối Internet;
 • 3. Thao tác dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, nhiều tiện ích;
 • 4. Server được đặt tại Trung tâm Dữ liệu tiêu chuẩn Tier III quốc tế, hoạt động 24/7 và an toàn, bảo mật tuyệt đối;
 • 5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua đường dây nóng (Hotline), email, .v.v...

Sổ Liên lạc điện tử TVHT thực sự gắn kết
Doanh nghiệp - Đối tác - Khách hàng vì sự thịnh vượng chung